Brakuje Ci czasu?

Możemy Cię wyręczyć we wszystkich, niżej wymienionych formalnościach, związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz późniejszym uzyskaniem pozwolenia na budowę.


Jeżeli jednak postanowisz wziąć formalności na siebie, to procedura wygląda następująco:


ZANIM ZLECISZ PROJEKT

  1. Odwiedź Wydział Budownictwa / Architektury w lokalnym Urzędzie Miasta / Gminy. Dopytaj czy działka, na której planujesz inwestycję, objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jeżeli tak, zamów wypis i wyrys z planu. Jeśli nie, uzyskaj wniosek o ustalenie warunków zabudowy, skompletuj niezbędne załączniki.
  2. Odwiedź lokalny Wydział Geodezji. Zamów pełny wypis z rejestru gruntów dla Twojej działki oraz skrócony dla działek sąsiadujących, a także mapkę zasadniczą i ewidencyjną.
  3. Złóż wnioski o zapewnienie dostaw i warunki techniczne przyłączenia u poszczególnych dostawców mediów. 
  4. Skontaktuj się z lokalnym geodetą i zleć mu wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500.
  5. Zleć wykonanie badań geotechnicznych lokalnemu geologowi w rejonie planowanej lokalizacji budynku.
  6. Jeżeli planujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, dodatkowo zleć badania hydrogeologiczne gruntu.
  7. Jeżeli Twoja działka inwestycyjna może znajdować się w zasięgu oddziaływania zakładu górniczego to skontaktuj się z Okręgowym Urzędem Górniczym z prośbą o udzielenie informacji o warunkach geologiczno- górniczych na terenie Twojej działki.